Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Sluníčko
Žižkova 389
507 13 Železnice

+420 493 532 819

ms.slunicko@centrum.cz

8. - 12.6. 2015 : Projekt v MŠ - "Osvojení pravidel bezpečného chování předškolního dítěte v různých situacích"

29.05.2015 11:51

Celý týden v MŠ bude zaměřen na bezpečné chování dětí  v různých situacích ( dopravní výchova, ekologická výchova, osobní bezpečí, požáry, mimořádné události ).

9.6.2015 ( úterý) - návštěva a exkurze u hasičů ( děti v MŠ do 7,45 hodin)