Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Sluníčko
Žižkova 389
507 13 Železnice

+420 493 532 819

ms.slunicko@centrum.cz

Placení stravného a školného ve školním roce 2016/2017

15.06.2016 16:52

Vážení rodiče,

vzhledem k sjednocení administrativy na provozním úseku školní jídelny zavádíme od 1.9.2016 placení stravného u dětí navštěvujících MŠ převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno na přihlášce ke stravování, kterou obdrží zákonní zástupci na každé dítě s variabilním číslem dítěte na začátku školního roku.

Přeplatky za stravování budou jednorázově vráceny během měsíce července na účet uvedený zákonnými zástupci na přihlášce ke stravování.


Úplatu za předškolní vzdělávání je nutné zaplatit do 15.dne příslušného měsíce také převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží zákonní zástupci na začátku školního roku v MŠ ( již se nebudou vydávat složenky).

Částka pro příští šk. rok zůstává stejná - 280,- Kč/ měsíc, úplatu nehradí předškoláci ( děti s odkladem školní docházky úplatu hradí).

Případné přeplatky za úplatu předškolního vzdělávání budou jednorázově vráceny do konce školního roku na účet, ze kterého úplata přichází.