Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Sluníčko
Žižkova 389
507 13 Železnice

+420 493 532 819

ms.slunicko@centrum.cz

Seznam přijatých dětí pro šk.rok 2016/2017

02.06.2016 09:54

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, §165, odst.2 a § 183, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice, Tyršova 336 těmto uchazečům :


číslo  :                                      jméno :

1601 MZS/MS                         přijat/a

1602 MZS/MS                         přijat/a

1603 MZS/MS                         přijat/a

1604 MZS/MS                         přijat/a

1605 MZS/MS                         přijat/a

1606 MZS/MS                         přijat/a

1607 MZS/MS                         přijat/a

1608 MZS/MS                         přijat/a

1609 MZS/MS                         přijat/a

1610 MZS/MS                          přijat/a