Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Sluníčko
Žižkova 389
507 13 Železnice

+420 493 532 819

ms.slunicko@centrum.cz

Zápis do MŠ-výsledky

31.05.2018 16:22

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165, odst.2 a §183, odst.2 zákona 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MZŠ a MŠ, Železnice, Tyršova 336, těmto uchazečům :

1801 MZS/MS

1802      "

1803      "

1804      "

1805      "

1806      "

1807      "

1808      "

1809      "

1810      "