Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Sluníčko
Žižkova 389
507 13 Železnice

+420 493 532 819

ms.slunicko@centrum.cz

zájmové aktivity

 

Pastelka – výtvarný kroužek

Děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky, jako např. kreslení, malování, modelování, stříhání, lepení a koláže, otisky a tisk, výrobu jednoduchých výtvorů. Kromě klasických výtvarných materiálů ( pastelky, voskovky, temperové barvy, vodové barvy, tuš, … ) mají děti možnost pracovat i s netradičními materiály. U dětí se snažíme rozvíjet jemnou motoriku, fantazii, představivost, smysl pro barvy a cit pro detail.

Veselá píšťalka – flétnový kroužek

Kroužek hraní na flétnu je oblíbenou a zábavnou činností, ale má také zásadní přínos po zdravotní stránce. Děti se naučí dýchat pravidelně, dochází k pročištění dýchacích cest. Děti se naučí základním hudebním dovednostem, udržet rytmus, tempo a trénují svou délku pozornosti a paměť.

Zpívání pro radost – pěvecký kroužek

Programem kroužku je nauka jednoduchých, převážně lidových písní, pohybové a rytmické hry, poslech hudby, hra na jednoduché nástroje. U dětí se intenzivně rozvíjí smyslové vnímání, pěvecké dovednosti, kladný vztah k hudbě, soustředění, pozornost, paměť, představivost i fantazie.

Hliněné ruce – keramický kroužek

Dílna pro první začátky tvoření s keramickou hlínou a jinými modelovacími materiály. U dětí se rozvíjejí kreativní výtvarné dovednosti, jemná motorika, představivost a fantazie.

Angličtina – výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka je zaměřena na osvojení si základních slovíček a frází. Aktivní hrou si děti budou vytvářet vztah  k cizímu jazyku a učit se v něm komunikovat. Cílem není dítě perfektně jazyku naučit, ale spíše u nich vytvořit základy pro další stupně vzdělávání a pozitivně je k jeho učení motivovat.