Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Sluníčko
Žižkova 389
507 13 Železnice

+420 493 532 819

ms.slunicko@centrum.cz

naše třídy

 

  1. Třída – Koťátka

              

  • ve třídě Koťátek jsou umístěny děti nejmladší, děti, které si na mateřskou školu zatím přivykají
  • klademe důraz na rozvoj citového prožívání dětí, na individuální přístup a vzájemnou důvěru
  • zaměřujeme se na rozvoj přirozeného pohybu dětí a na jejich celkový psychomotorický rozvoj
  • cílem je rozvoj sociálních a citových vztahů

 

 

  1. Třída – Motýlci

               

  • ve vzdělávání dětí stavíme na první místo všestrannost a rozvíjíme talent a zájmy dětí
  • vzdělávací činnost je založena na prožitkovém učení, názorné praktické činnosti, experimentování a pokusech
  • rozvíjíme talent dětí prostřednictvím zájmových kroužků – pěvecký, výtvarný, flétnový, anglický, keramický kroužek
  • zaměřujeme se na spojování všech smyslů se slovem – nebát se mluvit, rozvíjet věty, rozšiřovat slovní zásobu, …